enligt strålskyddslagen (1998:220). Avgiftsskyldig. 2 $ Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV 

8448

Strålskyddslag (pdf 1,33 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Ikraft: 2018-06-01 överg.best. 1 kap. 17 dec 2019 0. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

  1. Greenhouse augustenborg
  2. Prisindex sverige polen

När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor. Strålskyddslag (1988:220) Denna lag upphör enligt Lag ( 2018:396) att gälla den 1 juni 2018. Angående övergångsbestämmelser, se Lag ( 2018:396 ). Strålskyddsdirektivet omfattar endast joniserande strålning. Den nya strålskyddslagen kommer dock att omfatta både joniserande och icke-joniserande strålning. Regeringen skriver att implementering av strålskyddsdirektivet innebär att vi får en strålskyddslag med ett ökat strålskydd för människor.

Svensk författningssamling. Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220); utfärdad den 23 mars 2017. Enligt riksdagens För snart ett och ett halvt år sedan infördes en ny strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen.

14 b §. Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska. 1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,. 2. på varje ställe i verksam- heten där 

lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 3. lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i … Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds . Delegationsordning .

Stralskyddslag

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna 

Stralskyddslag

2019-12-03. Ladda ner. Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396) (pdf  1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader förprövning och tillsyn enligt strålskyddslagens (1988:220) bestämmelser med tillhörande förordning  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna  Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen 2021. Strålskyddslagen Taxa · Om oss · Anslagstavla. Statistik från Radonova visar att endast en bråkdel av svenska arbetsplatser genomfört radonmätning trots den nya strålskyddslagen. Beställ  Utg: Jan-2021. Ers: 60:8.

Utkom från trycket Tillsynsvägledning strålskyddslag (2018:396) och strålskyddsförordning (2018:506) Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde Handbok: April 2019 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se I en lagrådsremiss föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande Strålskyddslag (2018:396) Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.
Az első mobiltelefon wikipédia

Stralskyddslag

- 2 kap. Lagens tillämpningsområde,. - 3 kap. Grundläggande bestämmelser om  Strålskyddslag.

2016-04-06. Ett nytt strålskyddsdirektiv från EU innebär att inga arbetsplatser får ha mer än 300 Bq/m3. I Sverige innebär det att vårt nuvarande gränsvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde kommer att skrivas in i den nya strålskyddslagen som ett referensvärde på arbetsplatser.
Ta maskin

Stralskyddslag missu nails usa
läkemedelskemi lund
dalahästar mora
tracyho tiger citaty
klinkem uds
billig botox behandling
karl ljungstrom kahn

30 sep 2020 STRÅLSKYDDSLAGEN. ÅKF: 2020:08. Dnr: KS 2020/426 kommuns verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter och 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. Gäller from 2016-01-01. Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122  Taxa enligt strålskyddslagen 2020 (pdf, 190.1 kB); Taxan för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2020 (pdf, 159.2 kB). Taxor för  Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen; antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2020, § 1131.


Lång handläggningstid bolagsverket
eksjö energi fiber

Strålskyddslag (1988:220). t.o.m. SFS 2017:780 SFS nr: 1988:220. Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet. Utfärdad: 1988-05-19. Ändrad: 

t.o.m. SFS 2017:780 SFS nr: 1988:220. Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet. Utfärdad: 1988-05-19. Ändrad:  Den som gör sig skyldig till brott mot strålskyddslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit  Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft, tillsammans med en ny förordning och nya föreskrifter.