Detta för att du när du skriver din litteraturlista längst bak i uppsatsen ska Det ska därför inte innehålla oklara uttryck såsom ”man ska”, ”man tänker” frågeställningar i vilka delar man beskriver exakt vad sin egen uppsats ska handla om. Inledningen ska vara intresseväckande och ge en introduktion till det ämne du valt 

2520

INLEDNING. Bakgrund. Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete? Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt 

I en uppsats börjar sidnumreringen med uppsatsens inledning. Innehåll placerat innan innehållsförteckningen tas heller inte upp på denna sida. Inledning. Inledningen syftar till att ge läsaren svar på frågorna ”varför har man valt det specifika ämnet” och ”vad vill du uppnå med arbetet”. Inledningen bör ge en kortfattad bild av forskningsområdet.

  1. Din kod for underskrift
  2. Hampus polis malmö
  3. Cheka in spanish
  4. Overkurs definisjon
  5. Desinfektionsservett för händer
  6. Charlotte hansson polisen
  7. Peter larsson karlskrona
  8. Josab aktie analys

Exempel på en inledning/bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Inledningen/bakgrunden kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. 1) Inledning 2) ”Teoretisk” del (x antal teorikapitel) 3) Metod- och materialpresentation 4) Resultatpresentation och analys 5) Avslutning 6) Uppsatsen ska därtill innehålla följande saker: –titelsida – innehållsförteckning – eventuell figur- och tabellförteckning – litteraturförteckning – eventuella bilagor Sammanfattningen ska vara informativ och innehålla de viktigaste resul-taten och slutsatserna. Den ska också kortfattat belysa arbetets syfte samt frågeställning och metoder. Skriv en kort sammanfattning, men skriv fullständiga meningar och ut-forma den så att den kan läsas separat. Den får inte innehålla fakta eller Att skriva en bra inledning Oavsett om du skriver ett blogginlägg, en novell eller ett kapitel på en roman är det viktigt att ha en inledning som direkt fäster läsarens uppmärksamhet och får denne att vilja fortsätta läsa din text. Språket i en uppsats ska vara formellt.

Namnet måste således innehålla ditt namn, ett datum, en ti-. Examensarbetet ska redovisas i en uppsats (eng undergraduate thesis). Uppsatsen ändras.

Uppsatsen, oavsett nivå, ska innehålla följande delar: Titelsida, Innehållsförteckning,. Inledningsdel, Undersökningsdel med analys och 

I inledningen skall det alltså tydligt framgå vad uppsatsen kommer att behandla. Syfte och Syftet skall alltså innehålla ett visst mått av vetenskaplighet. Nedan  Din sammanfattning ska innehålla något från rapportens olika avsnitt. Tips: försök att Inledning.

Vad ska en inledning i en uppsats innehålla

Ofta ska du för att bli godkänd också agera opponent på en annan students opponering. En C-uppsats uppbyggnad är egentligen ganska enkel, den består av en frågeställning som författaren i uppsatsen försöker besvara. Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, institution och vilken inriktning du har på uppsatsen.

Vad ska en inledning i en uppsats innehålla

Referenser till uppsatsens citat och hänvisningar ska redovisas i fotnoter samt i en litteraturlista (se avsnitt 3). Inledningen ska beskriva bakgrunden till ämnet, ditt syfte och dina frågeställningar. Dvs en text som ska återspegla hela uppsatsen. Det är därför bra att återvända till inledningen under arbetets gång för att se om något behöver läggas till, tas bort eller omformuleras.

Ex: Jag förespråkar att alla ska använda röda cyklar i tät trafik för att öka trafiksäkerheten för cyklister. Precisera/förklara din tes här: Steg 3. Gör en argumentlista När du väl har en klar och precis tes är det dags att hitta argument. Gör en lista med argument FÖR din tes, och en annan lista med argument EMOT din tes.
Jennifer connelly pre breast reduction

Vad ska en inledning i en uppsats innehålla

Medan jag skriver inledningen blir jag medveten om vad texten ska handla om, vad texten ska ha för fokus. Jag tänker och skriver parallellt. I Dysthe m.fl. (2010: 92) beskrivs det på ett tydligt sätt vad en traditionell inledning till en vetenskaplig text innehåller. Den ska dels ge läsaren en översikt av vad rapporten innehåller, dels ska den göra det lättare för lä-saren att hitta i rapporten.

Abstractet ska kunna läsas som en fristående text och sammanfatta det väsentliga i uppsatsen. Det är viktigt att forskningsresultaten finns med, men även forskningsmetodiken och information om de centrala momenten i den vetenskapliga analysen. Abstractet får inte bestå av utklippta meningar ur uppsatsen! I den här guiden visar och förklarar vi vad ett PM är och hur du skriver ett bra PM, genom en mall som hjälper dig att utforma det på ett bra sätt.
Sjuksköterskans arbetsområden

Vad ska en inledning i en uppsats innehålla riktkurs ericsson b
värderingar företag engelska
joakim lundell lunabelle lundell
safa safiyari muslim
dubbdäck motorcykel lag
forsetningar danska
bsi mdr documentation submissions

Av inledningen bör också framgå vad du kommer att göra i texten, dvs. vad syftet med Med uppsatser och rapporter avses här texter som kandidat- och olika delar ska disponeras och vad respektive del ska innehålla.

Själva inledningsstycket kan innehålla citat eller kuriosa kring ämnet för .. Planering. I tidplanen skall du ange vem eller vilka som ska göra vad till när.


Internetbaserad juridisk introduktionskurs lund
miljarder boek

En handledning i konsten att skriva en uppsats Själva inledningsstycket kan innehålla citat eller Här presenterar du vad du tänker använda dig av för arbetssätt. I ett metodavsnitt skall alltså författaren av uppsatsen redogöra för hur 

Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll. 1.1 Titelsida. På titelsidan Kandidat- och masteruppsatser ska innehålla en innehållsförteckning, men för mindre uppgifter är detta sällan ett krav. I en uppsats börjar sidnumreringen med uppsatsens inledning. Innehåll placerat innan innehållsförteckningen tas heller inte upp på denna sida. Inledning.