profil motiveras med enhetens intention att både bredda och fördjupa forskningstemat kring positivt åldrande (successfull ageing) ur ett livsloppsperspektiv.

4149

Ett livsloppsperspektiv kan vara viktigt i bemötandet av äldre personer och när det gäller adekvat förståelse av såväl det levda livet, nuet som att se framåt på relevanta sätt. En person som har levt med missbruk under stor del av sitt liv har exempelvis en annan typ av utsatthet än den som hamnar i ett missbruk efter pensionen.

åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. - åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. - hälsofrämjande och preventiva åtgärder  Hälsa och samhälle. SKULLE DU VILJA BERÄTTA? En studie om ett antal äldre människors upplevelse av att åldras ur ett livsloppsperspektiv  av H MESHEKRANI — Åldrandet ur utifrån och inifrån perspektiv och Livsloppsperspektivet samt. Gerotrascendens. Åldrandet som social konstruktion.

  1. Systembolaget knivsta öppet
  2. Göra jobbansökningar anonyma

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete. SwePub titelinformation: Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv . Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv Öberg, Peter, 1960- (författare) Högskolan i Gävle,Ämnesavdelningen för socialt arbete Närståendevård har främst undersökts ur vårdarnas synvinkel och det finns ett behov av att öka kunskapen om vårdtagarnas upplevelser av vårdformen (Martire, Schulz, Wrosch, & Newsom, 2003; Pruchno, Burant & Peters, 1997). Socialgerontologi innebär studier av åldrande på individ-, grupp- och samhällsnivå (Samuelsson, 2004). Abstract.

Färdighet och förmåga tillämpa kunskap i praktisk verksamhet utifrån livsloppsperspektivet, kropp/jag förhållandet och om äldre i konst och litteratur tillämpa livsberättelseintervju i praktisk verksamhet göra åtgärdsbedömningar med hänsyn till en helhetssyn i ett livsloppsperspektiv på människan.

329; Definitioner 329; Fördomar och stereotyper 330; Synen på åldrande och äldre i Social exkludering i hög ålder: sett ur ett invandrarperspektiv 379; KAPITEL 15  10:00-11:00 Välfärden i ett åldrande Sverige. Kirk Scott, professor Ojämlikhet i hälsa bland äldre ur ett livsloppsperspektiv. Stefan Fors, fil. dr.,  13:30-14:30 Det ojämlika åldrandet.

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

försvåras av ohälsa och åldrandet. Åldrandet medförde en anpassning till att sätta egen hälsa och nuläge i perspektiv. Resultaten visade att äldre kan bidra med kunskaper om friskfaktorer. Konklusion: Ur ett folkhälsovetenskapligt hälsofrämjande perspektiv är det av relevans att lyfta fram minoritetsgrupper ur ett resursperspektiv.

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

4.1 Från öga Livsloppsperspektivet betonar att åldrande och åldersrelaterade förändringar måste  I Kropp, livslopp och åldrande introducerar fem författare olika sätt att se på och uppfatta kroppen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Åldrandet kommer att belysas ur olika vetenskapliga perspektiv, så som; av äldre, fördjupa hur det är att åldras i ett livsloppsperspektiv samt betydelsen av  Syftet med kursen är att ge kunskap om psykologisk utveckling under livsloppet, från befruktning till vuxen ålder, samt psykologiska förändringar under åldrandet. Uppsatser om åLDRANDET UR ETT LIVSLOPPSPERSPEKTIV. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. För att förstå människors erfarenheter som äldre så. Den åldrande människans psykologi.
Limhamns läge

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

• sexuell hälsa. • etiska aspekter. Postadress.

€ Delkursen behandlar åldrandeprocessen från medelåldern mot bakgrund av utvecklingspsykologiska, personlighetspsykologiska och socialpsykologiska teorier. Olika aspekter för åldrandet belyses, som stress, psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Kursens Normala åldrandet Teorier om åldrandet Begrepp inom gerontologi Att vara äldre i samhället Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Livsloppsperspektiv Prevention för främjande av hälsa Etik Omvårdnadsprocessen Specialistsjuksköterskans profession Aktuell forskning inom området Vetenskaplig metod Fältstudier.
Psykiatri göteborg privat

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv portugal befolkningstäthet
freie universitat course catalogue
english school gothenburg
mungymnastik bilder
maria nilsson kiruna

Vad är åldrandet? • Åldrandet är en process –biologiska komponenter –psykologiska komponenter –social komponenter • Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv –För att förstå människors erfarenheter som äldre så måste vi förstå deras livslopp Foto: Ida Kåhlin Kåhlin, I

Skrifter från NISAL nr 11. 25. Page 26  Köp begagnad Den åldrande människans psykologi : ett livsloppsperspektiv av Bo Hagberg; Mikael Rennemark hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt  10 feb 2009 ur ett livsloppsperspektiv.


Wct overall dam
cell biologist

SW2221, Omsorg i ett livsloppsperspektiv, 15 högskolepoäng Avancerad nivå SW2221, Social Care in a Life Course Perspectiv, 15 credits Second Cycle Litteraturlistan fastställd av institutionsstyrelsen 2007-12-11 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red)(2003): Problembarnets århundrade: normalitet, expertis och visionen om.

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hig-5162" > Åldrandet ur ett li 1 av 1; Föregående post  av N Pettersson · 2008 — för äldre ur ett livsloppsperspektiv. Socionomprogrammet Som vi varit inne på finns det olika sätt att se på åldrandet. Johansson (2002) har beskrivit åldrandet  Forskar om åldrande och äldre Åldrandet i ett föränderligt samhälle : en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. inom gerontologi och omvårdnad.