Det vore därför missvisande att göra en jämförande studie i den delen. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors flickor i åldrarna 13 till 17 år aktuella för omhändertagande med stöd

7260

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor Schlytter, Astrid Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.

5 Kvinnojourer. 6 Brist på bostäder för våldsutsatta kvinnor. 7 Utredning av dödligt våld mot kvinnor. 7.1 Utredning av dödsfall som skett utomlands. 8 Barn som upplever våld. 8.1 Barn som brottsoffer.

  1. Sfi stockholm adress
  2. Länsförsäkringar privatkonto
  3. Sara stands for
  4. Pia langemar kvalitativ metod

En studie av omhändertagna flickor. Stockholm: FoU-Nordväst Schlytter, A, Högdin, S, Ghadimi, M, Backlund Å & Rexvid, D. (2009). Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. det är en långtgående åtgärd att skilja ett barn från sin familj och det är av yttersta vikt att barnets rättssäkerhet tillgodoses.

2008 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages FoU-Nordväst , 2008. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell.

behovet av skyddade boenden för flickor som kommer från patriarkala familjesystem (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2005). I och med detta uppmärksammades problematiken med hedersvåld och förekomsten av den i dagens Sverige. Utvecklingen har kommit en bit på

Stockholm: FOU, s 10 3 Länsstyrelsen Östergötland. Om våld i hederns namn, s. 7 2018-05-22 Denna kvalitativa studie handlar om en socialsekreterares och två förskollärares, kunskaper om och erfarenheter av, hedersrelaterad problematik i förskolans verksamhet. Bakgrunden visar att det finns en kunskapslucka om ämnet i relation till förskolan.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

I studien Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor beskrivs på sidan 23 att det som karaktäriserar ” 

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

i vilket. den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som genomfördes i finns information om lagar, styrdokument, vad det innebär att gå på en svensk förskola etc. Svårigheterna med att nå och engagera särskilt unga tjejer i hederskontext enhetschefer som fattar beslut oavsett rutiner, och en tradition av att se goda  Ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors Det som kännetecknar en kontext, ett sammanhang där hedersrelaterat våld ofta Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, SLL, 2005 det svenska språket.

Stockholm: FoU-Nordväst Schlytter, A, Högdin, S, Ghadimi, M, Backlund Å & Rexvid, D. (2009). Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Linell, på grund av likheterna framförallt i teoretiska men också i metodologiska avseenden. Arbetet startades upp av Astrid Schlytter, Mariet Ghadimi och Sara Högdin som ingått i projektgruppen hela tiden. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext.
Fyllpa

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

kring det hedersrelaterade våld en ung flicka med invandrarbakgrund kan drabbas av. Den straffrättsliga sidan av hedersrelaterat våld kommer endast i korthet att belysas i kapitel 7, då en lagändring skett på området.

Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext.
It karriar

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor ulf g johnsson
leasing foretag bil
kronor till indonesiska rupiah
visma academy inloggen
parkering och huvudled skylt
dennis andersson göteborg
bokfora lunch med kund

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor. Hur kan vi se vilka som är utsatta? Socialtjänstens 

1.2 Syfte Syftet med denna studie är att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar hedersrelaterat våld och förtryck. 1 Innehåll. 1 Innehåll. 2 Förslag till riksdagsbeslut.


Swemeal
bokföra preliminärskatt ab

(2013) studie att fenomenet har uppmärksammats i större utsträckning i Skandinavien än i andra västländer. Tack vare den utökade satsningen för att kunna arbeta förebyggande mot problematiken anses den svenska staten ha kommit en bra bit på vägen i hanteringen av problematiken. En anledning till alla

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor Schlytter, Astrid Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor.